La sostenibilitat social


En el marc de la sostenibilitat social les persones prenen la iniciativa. Es tracta de projectes que funcionen en la majoria de casos a nivell local i constituïts per grups de ciutadans reduïts. Les bases del treball són la cooperació i la confiança.
Tot visionant el reportatge dirigit per Sabine Lubbe Bakker i documentat per William de Bruijin – emès pel Canal 33 en el marc del programa 60 minuts – podem descobrir a Marjan Minnesma i André Jonkers, ambdós vinculats a la sostenibilitat social. 
Marjan Minnesma – màxima representant de la fundació holandesa Urgenda – aplica el concepte en l’àmbit de la vellesa. Argumenta que a partir d’un grup de persones articulat des de la sostenibilitat social és perfectament possible oferir assistència amb l’objectiu, per exemple, que les persones grans puguin continuar vivint a casa durant un període de temps més llarg. De fet, ella arriba a parlar d’una sistema d’atenció sanitària nou basat en la proximitat i el temps per tothom. Un mica retornant als antics valors. 
En aquesta línia també hi podem trobar a l’André Jonkers, que treballa activament al capdavant d’un fons sanitari col·lectiu holandès, que reuneix a autònoms que no es poden permetre pagar les primes que els marca l’estat per tal de poder accedir a certs drets en cas de no poder treballar.