Blog

Opcions per als més veterans

A les instal.lacions de la Protectora hi habiten gossos i gats que tenen més de 10 anys i, per tant, unes necessitats específiques. Conscient que al refugi no sempre és possible oferir-los una vellesa digna, es van articular en el seu moment dues estratègies que tenen com a objectiu oferir-los el màxim de qualitat de vida. Totes dues tenen com a base trobar una unitat familiar que els vulgui acollir a la seva llar i que ho pugui fer amb el màxim de facilitats donades les circumstàncies:

Adopció “O”: consisteix a materialitzar una adopció seguint els protocols habituals, però amb cost 0.

Acollida geriàtrica per a gossos i gats veterans: en aquest cas no s’arriba a culminar l’adopció sinó que la unitat familiar té l’animal en acollida. En cas que el gos o gat emmalalteixi es pot recórrer als serveis veterinaris de la Protectora, que determinaran quin tractament ha de seguir l’animal.