Blog

Les xarxes també visibilitzen i consciencien

Una setmana al mes, les campanyes setmanals a les xarxes socials s’encarreguen de fixar la mirada en un col.lectiu determinat de la Protectora. Aquestes noves campanyes destinades a visbilitzar i consciènciar situacions que no sempre són conegudes per la ciutadania alternaran continguts relatius a gossos i gats, tot focalitzant la mirada en mirar d’aportar informació adequada i útil per intentar incidir positivament en realitats quotidianes al refugi.

Els voluntaris/es que s’encarreguen de mantenir vives les xarxes van idear aquesta iniciativa a partir de la seva pròpia experiència i, tot i que és una pràctica que els obliga a aprofundir en la informació i a ser molt curosos pel que fa a com s’apropen a les realitats diverses, han pres el compromís i ja han començat a dur a terme el projecte que, a més d’un treball previ, requereix d’imaginació, donat que cada dia es presenta una novetat sobre el tema variant el format, de manera que s’evita que el públic s’avorreixi i, al mateix temps, es fomenta l’element sorpresa i d’impacte.